Profil firmy


LarusEuropa , S.L. je distribučná spoločnosť zaoberajúca sa medzinárodným obchodom. Pôsobíme v niekoľkých krajinách v Európe a strednej Ázii, vrátane Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Estónska, Moldavska, Kazachstanu, Uzbekistanu, v Českej Republike a na Slovensku.

Dodávame výrobky vyrobené poprednými španielskymi spoločnosťami, v ich odvetví výroby, s dôrazom na ich vysoké štandardy kvality, čím plníme náš dlhodobý záväzok k našim zákazníkom.

Filozofiou distribučnej činnosti LarusEuropa je vyhovieť potrebám našich zákazníkov a zaisťovať najvyššiu kvalitu našich výrobkov a služieb. Máme vysoko kvalifikovaný tím pripravený pomôcť našim klientom za všetkých okolností, poskytujeme osobitné pracovné styky so zákazníkmi a prispôsobujeme sa ich potrebám a požiadavkám.

LarusEuropa produktové portfólio je rozdelené do piatich oblastiach: Obaly a obalová technika, plastové materiály, kozmetika, potravinársky priemysel a chemický priemysel.

Pre LarusEuropa je snaha zlepšiť sa vždy aktuálna. Sme orientovaní na pevný kompromis s kvalitou, servisom a rešpektom k životnému prostrediu.

Naše poslanie

Zvyšovanie hodnoty našich výrobkov a služieb pre našich zákazníkov, ale aj dodávateľov, prostredníctvom optimálneho riadenia logistiky, dodávok a služieb.

Naša vízia

Byť vedúcou spoločnosťou v oblasti distribúcie priemyselných chemikálií.

Naše hodnoty

Integrita, zodpovednosť, tímová práca, rešpekt, záväzok a vášeň.